ارتباط با ما

دریافت عکس

خانه ارسال عکس قدیمی

پکیج خرید شده خود را انتخاب کنید

انتخاب مسیر …

توجه کنید : عکس قدیمی و تار شما با گوشی یا اسکنر انجام شده باشد - عکس مورد نظر خود به صورت کج و نور شدید ارسال نکنید - عکس مورد نظر خود را از طریق واتس اپ دریافت کرده اید ارسال نکنید

لطفا صبر کنید