ارتباط با ما

از طریق آدرس https://mail.yahoo.com وارد حساب یاهو خود شوید

مراحل گفته شده را طبق تصویر انجام دهید و بعد از انجام تنظیمات اقدام به ارسال ایمیل کنید

توجه کنید : سرور یاهو ایمیل های ارسال شده توسط نرم افزار آوا را با تاخیر ۳۰ الی ۶۰ ثانیه ارسال می کند

(((( مرحله اول ))))

(((( مرحله دوم ))))

(((( مرحله سوم ))))

(((( مرحله چهارم ))))