ارتباط با ما

از طریق آدرس WWW.GMAIL.COM وارد حساب جیمیل خود شوید مراحل گفته شده را طبق تصویر انجام دهید و بعد از انجام تنظیمات اقدام به ارسال ایمیل کنید

  مرحله اول  

  مرحله دوم