آموزش ارسال گروهی با پروتکل https در نرم افزار آوا نسخه ۵٫۳